NGŨ CỐC MIN MIN

Tôi từng nghén ngẩm vật vã . Ăn được chút thì thấy toàn vào mẹ . Lo sốt vó vì sợ con_nhẹ_cân Sữa bầu thì ngán lại ko vào con nhiều